Wschód słońca: 04:51
Zachód słońca: 18:50
Wschód księżyca: 07:10
Zachód księżyca: 23:00

Zgłaszanie szkód łowieckich

piątek, 17 maja 2013 10:21
 
Rolnicy, których uprawy i płody rolne zostały zniszczone przez zwierzynę naszych obwodów łowieckich, powinni zgłaszać szkody w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia (w przypadku szkody wyrządzonej w sadzie - w terminie 14 dni od dnia jej powstania). Listy z adresami osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń o szkodach łowieckich dostępne są w urzędach gmin.

Szczegółowa procedura działania przy powstaniu szkód łowieckich opisana została w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
Darz Bór!